Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm


gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są wymagane dla firm startujących w przetargach publicznych i prywatnych oraz dla firm starających się o nowe kontrakty inwestycyjne. Jest to często warunek niezbędny dla podpisania umowy z kontrahentem. Z gwarancji ubezpieczeniowych najczęściej korzystają firmy budowlane oraz usługowe, pracujące przy realizacji dużych przedsięwzięć biznesowych.


Gwarancje finansowe – mechanizm działania

Najprościej mówiąc ubezpieczyciel w zamian za ustaloną z firmą składkę zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę na rzecz beneficjenta gwarancji w przypadku nie wywiązania się przez nią z podpisanego kontraktu. Dzięki wykupieniu gwarancji firma nie musi wpłacać gotówki w ramach zabezpieczenia całego kontraktu co jest dla niej dużym ułatwieniem.


Gwarancje Ubezpieczeniowe


Oferujemy dostęp do następujących gwarancji:
Gwarancja wadium do przetargów,
Gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
Gwarancja usunięcia wad i usterek,

Opisywane wyżej instrumenty finansowe pozwalają uczestniczyć podwykonawcom w lukratywnych kontraktach bez konieczności zamrażania dużej ilości środków pieniężnych. Firm starająca się o zawarcie gwarancji przedstawia charakterystykę kontraktu, jego wartość, zakres wykonywanych robót oraz termin ich zakończenia. W zależności od rodzaju gwarancji ubezpieczeniowej klient przedstawia niezbędne dokumenty które pozwolą Towarzystwu na zawarcie gwarancji.


Czas zawarcia ubezpieczenia takiego ubezpieczenia waha się od 5 dni do kilku tygodni w przypadku dużych kontraktów (od chwili złożenia wszystkich dokumentów do ubezpieczyciela). Możliwe jest zawarcie jednorazowej gwarancji lub kilku w ciągu roku. Ze względu na specyfikę tego rozwiązania zachęcamy do indywidualnych rozmów z naszymi doradcami.


Ubezpieczenia firm budowlanych Wrocław


Oferujemy również dostęp do ubezpieczeń budowy dla inwestorów i deweloperów ( tzw. ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych). Deweloper ma możliwość ubezpieczenia budynku w trakcie budowy w trybie all risk oraz całego sprzętu wykonującego pracę na terenie placu budowy (włącznie z dźwigami). Wraz z gwarancjami ubezpieczeniowymi jest to usługa kompletnie zabezpieczająca generalnego wykonawcę/podwykonawcę określonego projektu.


Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
-budynki wraz z instalacjami znajdujące się w wyszczególnionym miejscu,
maszyny do przemieszczania gruntu: np. koparki, ładowarki, pogłębiarki
sprzęt i maszyny budowlane np. rusztowania, szalunki, spawalnice
systemy transportowe: np. dźwigi wieżowe, samochodowe, platformy podnoszące

Ubezpieczenia ryzyk budowlano montażowych to pewna i wygodna forma ochrony inwestycji na etapie jej realizacji. Przy zawieraniu ww ubezpieczenia konieczne jest wykupienie usługi OC działalności gospodarczej, którą również mamy w swojej ofercie.


Prowadząc długoletnią i dochodową działalność gospodarczą warto naprawdę dobrze opracować plan zabezpieczenia finansów firmy oraz jej zabezpieczenie. Ubezpieczenie majątku firmy razem z usługą oc działalności gospodarczej to bardzo dobre uzupełnienie dla gwarancji ubezpieczeniowych.


Współpraca biznesowa


Co możemy Ci zaproponować w ramach współpracy?
  • partnerską długofalową kulturalną współpracę,

  • fachowe doradztwo oparte na wieloletnim doświadczeniu,

  • w branży finansowej i ubezpieczeniowej,

  • pomoc w gromadzeniu dokumentów do transakcji,

  • rzetelne opracowanie oferty biznesowej,

  • dyspozycyjność, słowność i profesjonalizm,

  • Skontaktuj się z naszą firmą poprzez email lub telefonicznie pod numerem: +48-602-757-289.