A A A


Jak uzyskać kredyt mieszkaniowy?kredyty wrocław

Podejmując decyzją o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy finansowego. Dla klienta jest to oszczędność czasu i pieniędzy. Doradcy potrafią wyliczyć pierwotną zdolność kredytową rozumianą jako możliwość spłaty przyszłej raty kredytu , po odliczeniu wszystkich możliwych do oszacowania kosztów.


Rata kredytu będzie zobowiązaniem, które obciąży Twój budżet przez co najmniej kilka lat. Podlicz wszystkie źródła swoich dochodów, miesięczne wydatki oraz prognozowane zyski. Pamiętaj – fakt iż posiadasz zdolność kredytową np. na 600 000 zł nie oznacza, że musisz kupić tak drogie mieszkanie – czasem warto poczekać na okazję a przed zaciągnięciem tak dużego kredytu pomyśleć o perspektywie spłaty rat w ciągu najbliższych lat.


Od stycznia 2014 roku banki będą udzielały kredytów na 95% wartości nieruchomości, chyba, że kredytobiorca może zabezpieczyć kredyt jeszcze na innej nieruchomości. Konieczność posiadania pieniędzy w gotówce powoduje iż warto przygotować się do całej procedury dużo wcześniej. Aż do 2017 roku procent ten będzie zwiększany o 5% co rok.


Bardzo ważnym czynnikiem jest również historia kredytowa czyli wcześniejsze rekordy dotyczące spłacanych przez Ciebie rat. Sprawdź również, czy nie zalegasz z opłatami na rzecz banków czy innych instytucji gdyż może to być istotny czynnik przy uzyskaniu decyzji.


Dalszym niezbędnym korkiem jest okazanie do banku umowy przedwstępnej – dokumentu, który opisuje w szczegółowy sposób stan prawny nieruchomości, oraz opisane w czasie warunki transakcji oraz sposób jej rozliczenia. Nie korzystaj ze wzorów dostępnych w internecie – są często niedokładne i może się zdarzyć, że nie mają nic wspólnego z Twoją nieruchomością, bądź brakuje w nich kluczowych informacji.


Procedura uzyskania kredytu trwa od trzech tygodni do nawet trzech miesięcy w przypadku domów lub drogich apartamentów. Podpisując umowę przedwstępną skorzystaj z umowy notarialnej- ma większą moc prawną i bardziej zabezpiecza Twoje interesy. Jeśli nie otrzymałeś kredytu w wyznaczonym czasie lub bank uzależnia udzielenie go od spełnienia określonych warunków, zawsze możesz podpisać aneks do umowy przedłużający ją w czasie (zakładając, że strona sprzedająca wyrazi na to zgodę).


Wraz z umową przedwstępną będziesz musiał dostarczyć inne dokumenty do banku związane z Twoim zatrudnieniem lub zaświadczenia z urzędów jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. (najczęściej gromadzonymi dokumentami są zaświadzczenia ze wspólnot/spółdzielni, akty notarialne, odpisy ksiąg wieczystych i dokumenty dotyczące zameldowania). Po zgromadzeniu dokumentów i dostarczeniu ich do banku będziesz czekał na decyzję oraz umowę kredytową, która będzie niezbędna do podpisania aktu notarialnego.